.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Η πώληση προϊόντων μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων αποτελεί σύμβαση εμπορίας αγαθών από απόσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994, όπως εχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος, κατά τα άρθρα 3ε-3ιβ του Ν.2251/1994, πλην των ακόλουθων:

α) προϊόντων που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων

β) σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση

γ) αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία

δ) σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση

ε) εφημερίδων και παντός είδους περιοδικών

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που αποκτήσατε τη φυσική κατοχή των αγαθών που αγοράσατε.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να αποστείλετε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή, ή e-mail), όπως το υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης (υπόδειγμα) που σας παρέχουμε.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης οφείλετε να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε στον πωλητή μέσα σε 14 ημέρες, επιβαρυνόμενος μόνο με την σχετική δαπάνη επιστροφής, ενώ ο πωλητής οφείλει να σας επιστρέψει το τίμημα του προϊόντος μέσα σε 14 ημέρες από τη λήψη της δήλωσης.